Księga pamiątkowej ku czci Jana Tredera „W poszukiwaniu prawa dobrego i sprawiedliwego” pod red. K. Lubińskiego
15 numer Comparative Law Rewiev
Wizyta Profesor Jolanty Kren Kostkiewicz
J. May, Obrona pozwanego w procesie cywilnym przed sądem I instancji

Szanowni Państwo, 

zapraszamy studentów (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunków: prawo i  administracja drugiego stopnia) na seminarium magisterskie z postępowania cywilnego, prowadzone przez  prof. zw. dr. hab. Kazimierza Lubińskiego.

 

Seminarium to adresowane jest szczególnie do studentów zainteresowanych pogłębieniem wiedzy z przedmiotu decydującego o sprawności zawodowej nie tylko  sędziego, prokuratora w sprawach cywilnych, notariusza, radcy prawnego czy adwokata, ale także komornika sądowego i syndyka masy upadłości. Bliższe poznanie problematyki postępowania cywilnego niezbędne jest nie tylko dla osób ubiegających się o przyjęcie na aplikacje prawnicze, ale i dla osób starających się o przyjęcie do pracy do wszelkich instytucji, w których praca ma związek z dochodzeniem roszczeń w postępowaniu cywilnym.

 

Studenci uczestniczący w seminarium zawsze mogą liczyć na życzliwą pomoc Profesora przy wyborze tematu pracy dyplomowej, skonstruowaniu jej planu oraz pozyskaniu literatury, czy wreszcie merytorycznym wsparciu przy jej pisaniu.

 

W sumie, seminarium to będzie najlepszym wyborem zarówno dla tych Koleżanek i Kolegów, którzy dążą do pogłębienia wiedzy z  postępowania cywilnego ze względu na planowaną ścieżkę kariery zawodowej, jak i dla tych studentów, którzy zamierzają przygotować pracę dyplomową z tego zakresu, posiłkując się życzliwą opieką i wsparciem Prowadzącego.

Geneza i rozwój instytucji referendarza sądowego w Polsce to artykuł autorstwa K. Lubińskiego oraz P. Rawczyńskiego, który został opublikowany w pracy zbiorowej pt. „Pro memoria. Księga dla uczczenia pamięci Profesor Krystyny Kamińskiej”, pod red. A. Gacy (TNOiK, Toruń 2013, ss. 595). W artykule przedstawiono genezę i rozwój wprowadzonej do polskiego systemu prawa z dniem 1 stycznia 1998 r. instytucji referendarza sądowego, celem dostosowania naszego prawa do obowiązujących w tym zakresie standardów europejskich oraz zapobiegania  nadmiernemu  obciążeniu sądów. Rozważania na temat tytułowego zagadnienia autorzy poprzedzili, w niezbędnym zakresie, uwagami o instytucji sekretarza sądowego oraz referendarza w Polsce, aby ustalić czy i na ile instytucje te są historycznym pierwowzorem współczesnej polskiej instytucji referendarza sądowego. W artykule przedstawiono również instytucję austriackiego i niemieckiego Rechtspfleger, z uwagi na okoliczność, że polski ustawodawca wzorował się w dużej mierze na rozwiązaniach przyjętych we wspomnianych państwach.

Prof. zw. dr hab. K. Lubiński

 

tel. 56 611-40-77, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pokój 124, dyżury:  czwartek - godz. 13.00 - 14.00

 

Dr A. Laskowska – Hulisz

 

tel. 611 40 78, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pokój 128, dyżury: środa: 19.00 - 19.30  czwartek 13.00 - 14.00. 

 

Dr J. May

tel. 0-56-611-40-78, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pokój 128, dyżury: środa: 16.15-17.00  czwartek 13.00 - 14.15

 

 

Mgr M. Rusiński

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dyżury:  czwartek 13.00 - 14.00. pokój 126

W dniu 6 marca 2014 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Rafała Reiwera pt. ,,Wyłączenie sędziego w procesie cywilnym". Rozprawa została przygotowana pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Kazimierza Lubińskiego. Recenzentami rozprawy byli prof. zw. dr hab. Feliks Zedler z Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Poznaniu oraz prof. zw. dr. hab. Tadeusz Ereciński z Uniwersytetu Warszawskiego.
Recenzenci wysoko ocenili wartość merytoryczną pracy.
Rada Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, w uwzględnieniu opinii Recenzentów oraz pomyślnego przebiegu publicznej obrony pracy, uchwałą  z dnia 11 marca 2014 r.  nadała mgr. Rafałowi Reiwerowi  stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie postępowania cywilnego.