Księga pamiątkowej ku czci Jana Tredera „W poszukiwaniu prawa dobrego i sprawiedliwego” pod red. K. Lubińskiego
15 numer Comparative Law Rewiev
Wizyta Profesor Jolanty Kren Kostkiewicz
J. May, Obrona pozwanego w procesie cywilnym przed sądem I instancji

Monografia autorstwa dr Joanny May pt. Obrona pozwanego w procesie cywilnym przed sądem I instancji (LexisNexis Polska, Warszawa 2013, ss. 455) stanowi pierwsze kompleksowe ujęcie tytułowego zagadnienia. Sklasyfikowano w niej i omówiono środki obrony pozwanego w procesie cywilnym oraz taktykę jego obrony, polegającą na skorzystaniu z takich środków obrony, które są odpowiednie do okoliczności faktycznych sprawy, stadium i rodzaju postępowania oraz sytuacji procesowej pozwanego przed sądem I instancji.

W monografii zaprezentowano wpływ czynności procesowych pozwanego na przebieg procesu cywilnego oraz jego wynik, przedstawiono szeroki zakres środków obrony, w które ustawodawca wyposażył pozwanego, oraz możliwości i sposoby korzystania z nich. Prezentując wybrane środki obrony, m.in. zaprzeczenie, zarzuty i powództwo wzajemne, przeanalizowano kwestie procesowe i materialnoprawne.

 

Sposób przedstawienia omawianej tematyki nadaje publikacji walor szczególnej praktyczności.