Księga pamiątkowej ku czci Jana Tredera „W poszukiwaniu prawa dobrego i sprawiedliwego” pod red. K. Lubińskiego
15 numer Comparative Law Rewiev
Wizyta Profesor Jolanty Kren Kostkiewicz
J. May, Obrona pozwanego w procesie cywilnym przed sądem I instancji

Księga pamiątkowa ku czci Jana Tredera „W poszukiwaniu prawa dobrego i sprawiedliwego” (LexisNexis Polska, Warszawa 2013, ss. 687) stanowi pracę zbiorową pod red. K. Lubińskiego, zawierającą artykuły z prawa konstytucyjnego, prawa podatkowego i prawa pracy oraz różnych działów prawa postępowania cywilnego. Artykuły zawarte w Księdze uporządkowane zostały w pięć zasadniczych grup tematycznych. Pierwszą grupę artykułów tworzą te, które dotyczą problematyki statusu publicznoprawnego komornika sądowego i jego zawodu w świetle wybranych gałęzi i działów prawa. Druga grupa artykułów poświęcona jest gwarancjom ustrojowym i procesowym, niezależności i bezstronności komornika sądowego. Trzecia i najliczniejsza grupa artykułów dotyczy zagadnień z zakresu postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego w sprawach cywilnych. Czwarta grupa artykułów poświęcona jest analizie wzajemnych związków, jakie zachodzą pomiędzy postępowaniem egzekucyjnym a postępowaniem upadłościowym. Ostatnia natomiast grupa artykułów dotyczy innych zagadnień prawnych.