Księga pamiątkowej ku czci Jana Tredera „W poszukiwaniu prawa dobrego i sprawiedliwego” pod red. K. Lubińskiego
15 numer Comparative Law Rewiev
Wizyta Profesor Jolanty Kren Kostkiewicz
J. May, Obrona pozwanego w procesie cywilnym przed sądem I instancji

Dnia 24 kwietnia 2014 r. o godz. 16.00 w sali 99 odbędzie się spotkanie Koła Naukowego Postępowania Cywilnego. Tematyka spotkania poświęcona będzie terminom w postępowaniu cywilnym.

 

Serdecznie zapraszamy!