Księga pamiątkowej ku czci Jana Tredera „W poszukiwaniu prawa dobrego i sprawiedliwego” pod red. K. Lubińskiego
15 numer Comparative Law Rewiev
Wizyta Profesor Jolanty Kren Kostkiewicz
J. May, Obrona pozwanego w procesie cywilnym przed sądem I instancji

Uprzejmie informuję studentów III roku (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunków: prawo i  administracja drugiego stopnia)  o możliwości zapisywania się na seminarium magisterskie  z postępowania cywilnego, prowadzone przez Pana Profesora zw.  dr hab. Kazimierza Lubińskiego w dniach:

- 14 maja 2015 r. w godz. 11.00 - 14.00 w pokoju 128,

- 16 maja 2015 r. w godz. 10.30 - 13.30 w pokoju 128,

- 17 maja 2015 r. w godz. 10.30 - 13.30 w pokoju 128. 

 

Istnieje również możliwość zapisania się na seminarium w innym terminie w godzinach dyżurów pracowników lub doktorantów Katedry  Postępowania Cywilnego (w pokojach: 128, 126 lub 124) lub w Sekretariacie Katedr u Pani mgr Barbary Sochackiej (pokój 13, tel. 56/611 40 22).

dr Joanna May