Księga pamiątkowej ku czci Jana Tredera „W poszukiwaniu prawa dobrego i sprawiedliwego” pod red. K. Lubińskiego
15 numer Comparative Law Rewiev
Wizyta Profesor Jolanty Kren Kostkiewicz
J. May, Obrona pozwanego w procesie cywilnym przed sądem I instancji

W dniu 16 czerwca 2013 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu gościła prof. dr Jolanta Kren Kostkiewicz - kierownik Instytutu Prawa Prywatnego Międzynarodowego oraz Postępowania Cywilnego Uniwersytetu w Bernie.
Pani Profesor przyjechała na zaproszenie prof. dr. hab. Kazimierza Lubińskiego - kierownika Katedry Postępowania Cywilnego.
Pani Profesor spotkała się z władzami naszej Uczelni oraz Wydziału, a także uczestniczyła w spotkaniu seminaryjnym pracowników i doktorantów Katedry Postępowania Cywilnego. Wygłosiła również wykład na temat ,,Tendencje rozwojowe szwajcarskiego postępowania cywilnego".