Adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, radca prawny

W roku akademickim 2001/2002 ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z tytułem najlepszej absolwentki – magistra prawa. Otrzymała też nagrodę II stopnia w Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską na Wydziale Prawa  i Administracji UMK w Toruniu za pracę napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. K. Lubińskiego nt. „Niedopuszczalność wykorzystywania w postępowaniu cywilnym dowodów uzyskanych w sposób sprzeczny z prawem”. W latach 2002-2005 odbywała aplikację sądową, którą ukończyła z wynikiem bardzo dobrym, uzyskując najwyższą średnią ocen w okręgu Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.  Dwukrotna stypendystka Funduszu Młodych Pracowników Nauki UMK w Toruniu, odbywała staże naukowe w Instytucie Prawa Procesowego w Hamburgu. Za pracę doktorską nt. „Zawieszenie sądowego postępowania rozpoznawczego w sprawach cywilnych” otrzymała nagrodę II stopnia Rektora UMK w Toruniu. Autorka publikacji z zakresu m.in. postępowania dowodowego, europejskiego prawa procesowego cywilnego. W pracy naukowej zajmuje się przede wszystkim zakresem orzekania sądu w postępowaniu rozpoznawczym w sprawach cywilnych oraz europejskim prawem procesowym cywilnym.