Adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, radca prawny.

 

W roku 1998 ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z tytułem zawodowym – magistra prawa; na podstawie pracy magisterskiej pt. „Ochrona konsumenta w prawie Unii Europejskiej”.

W tym samym roku rozpoczęła pracę w Katedrze Postępowania Cywilnego UMK, w której od 2008 r. zajmuje stanowisko adiunkta.

W latach 1999-2003 odbyła aplikację radcowską. W 2003 roku złożyła egzamin radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu, jako jedyna otrzymując ocenę bardzo dobrą z każdego z 12 cząstkowych egzaminów.

Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskała w 2008 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Obrona pozwanego w procesie cywilnym przed sądem I instancji”, przygotowanej pod kierunkiem prof. dra hab. Kazimierza Lubińskiego. Monografia ukazała się nakładem Wydawnictwa LexisNexis okazując się znacznym sukcesem wydawniczym.

Jest autorką wielu publikacji z zakresu postępowania cywilnego, poświęconych problematyce postępowania rozpoznawczego i egzekucyjnego. Podejmowanym obszarem badawczym w rozprawie habilitacyjnej jest powództwo w procesie cywilnym. Prowadzi też wykład monograficzny z postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych.