Księga pamiątkowej ku czci Jana Tredera „W poszukiwaniu prawa dobrego i sprawiedliwego” pod red. K. Lubińskiego
15 numer Comparative Law Rewiev
Wizyta Profesor Jolanty Kren Kostkiewicz
J. May, Obrona pozwanego w procesie cywilnym przed sądem I instancji

Szanowni Państwo, 

zapraszamy studentów (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunków: prawo i  administracja drugiego stopnia) na seminarium magisterskie z postępowania cywilnego, prowadzone przez  prof. zw. dr. hab. Kazimierza Lubińskiego.

 

Seminarium to adresowane jest szczególnie do studentów zainteresowanych pogłębieniem wiedzy z przedmiotu decydującego o sprawności zawodowej nie tylko  sędziego, prokuratora w sprawach cywilnych, notariusza, radcy prawnego czy adwokata, ale także komornika sądowego i syndyka masy upadłości. Bliższe poznanie problematyki postępowania cywilnego niezbędne jest nie tylko dla osób ubiegających się o przyjęcie na aplikacje prawnicze, ale i dla osób starających się o przyjęcie do pracy do wszelkich instytucji, w których praca ma związek z dochodzeniem roszczeń w postępowaniu cywilnym.

 

Studenci uczestniczący w seminarium zawsze mogą liczyć na życzliwą pomoc Profesora przy wyborze tematu pracy dyplomowej, skonstruowaniu jej planu oraz pozyskaniu literatury, czy wreszcie merytorycznym wsparciu przy jej pisaniu.

 

W sumie, seminarium to będzie najlepszym wyborem zarówno dla tych Koleżanek i Kolegów, którzy dążą do pogłębienia wiedzy z  postępowania cywilnego ze względu na planowaną ścieżkę kariery zawodowej, jak i dla tych studentów, którzy zamierzają przygotować pracę dyplomową z tego zakresu, posiłkując się życzliwą opieką i wsparciem Prowadzącego.