Księga pamiątkowej ku czci Jana Tredera „W poszukiwaniu prawa dobrego i sprawiedliwego” pod red. K. Lubińskiego
15 numer Comparative Law Rewiev
Wizyta Profesor Jolanty Kren Kostkiewicz
J. May, Obrona pozwanego w procesie cywilnym przed sądem I instancji

Księga pamiątkowa ku czci Jana Tredera „W poszukiwaniu prawa dobrego i sprawiedliwego” (LexisNexis Polska, Warszawa 2013, ss. 687) stanowi pracę zbiorową pod red. K. Lubińskiego, zawierającą artykuły z prawa konstytucyjnego, prawa podatkowego i prawa pracy oraz różnych działów prawa postępowania cywilnego. Artykuły zawarte w Księdze uporządkowane zostały w pięć zasadniczych grup tematycznych. Pierwszą grupę artykułów tworzą te, które dotyczą problematyki statusu publicznoprawnego komornika sądowego i jego zawodu w świetle wybranych gałęzi i działów prawa. Druga grupa artykułów poświęcona jest gwarancjom ustrojowym i procesowym, niezależności i bezstronności komornika sądowego. Trzecia i najliczniejsza grupa artykułów dotyczy zagadnień z zakresu postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego w sprawach cywilnych. Czwarta grupa artykułów poświęcona jest analizie wzajemnych związków, jakie zachodzą pomiędzy postępowaniem egzekucyjnym a postępowaniem upadłościowym. Ostatnia natomiast grupa artykułów dotyczy innych zagadnień prawnych.

       

Monografia autorstwa dr Joanny May pt. Obrona pozwanego w procesie cywilnym przed sądem I instancji (LexisNexis Polska, Warszawa 2013, ss. 455) stanowi pierwsze kompleksowe ujęcie tytułowego zagadnienia. Sklasyfikowano w niej i omówiono środki obrony pozwanego w procesie cywilnym oraz taktykę jego obrony, polegającą na skorzystaniu z takich środków obrony, które są odpowiednie do okoliczności faktycznych sprawy, stadium i rodzaju postępowania oraz sytuacji procesowej pozwanego przed sądem I instancji.

W monografii zaprezentowano wpływ czynności procesowych pozwanego na przebieg procesu cywilnego oraz jego wynik, przedstawiono szeroki zakres środków obrony, w które ustawodawca wyposażył pozwanego, oraz możliwości i sposoby korzystania z nich. Prezentując wybrane środki obrony, m.in. zaprzeczenie, zarzuty i powództwo wzajemne, przeanalizowano kwestie procesowe i materialnoprawne.

 

Sposób przedstawienia omawianej tematyki nadaje publikacji walor szczególnej praktyczności.

 

 

 

Tom 15 (2013)

Professor Wiesław Lang (1928 – 2012)

R. Cotterrell: Classical Social Theory and Ideas of Responsibility and the State in France and Germany

E. Bagińska: Remedying Patients for Moral Harm Arising from an Infringement of Patients’ Rights

M. Bączyk: Das Problem des Schadensersatzes für den sog. vertanen Urlaub in der Rechtsprechung der polnischen Gerichte

B. Rakoczy: Environmental Law or Environmental Protection Law? A Comparative Legal Analysis

B. Gronowska: The Strasbourg Court – Between Individual or General Justice

J. Wójcikiewicz: On the Benefits to Polish Law of a Comparative Analysisof Identification Parades

Z. Kmieciak: The Efficiency of Administrative Courts (in the Light of European and Polish Experiences)

B. Karolczyk: Pretrial as a Part of Judicial Case Management in Poland in Comparative Perspective

Ł. Błaszczak, J. Kolber: General Principles of Law and Equity as a Basis for Decision-Making in Arbitration

M. K. Kolasiński: Protection of Individuals Against Competition Law Violations in the Polish Legal System

A. Jakubecki: Opening of Insolvency Proceedings pursuant to Council Regulation (EC) No 1346/2000 of 29 May 2000 on Insolvency Proceedings

A. Gidi: The Class Action Code. A Model for Civil Law Countries

Z. Pepłowska-Dąbrowska: Book Review: “Global Sales and Contract Law”, Ingeborg Schwenzer, Pascal Hachem and Christopher Kee, Oxford University 2012

 

 

W dniu 16 czerwca 2013 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu gościła prof. dr Jolanta Kren Kostkiewicz - kierownik Instytutu Prawa Prywatnego Międzynarodowego oraz Postępowania Cywilnego Uniwersytetu w Bernie.
Pani Profesor przyjechała na zaproszenie prof. dr. hab. Kazimierza Lubińskiego - kierownika Katedry Postępowania Cywilnego.
Pani Profesor spotkała się z władzami naszej Uczelni oraz Wydziału, a także uczestniczyła w spotkaniu seminaryjnym pracowników i doktorantów Katedry Postępowania Cywilnego. Wygłosiła również wykład na temat ,,Tendencje rozwojowe szwajcarskiego postępowania cywilnego".